Dienstverlening

Verkoop van uw bedrijf

Uw bedrijf is uniek en is het resultaat van jarenlange inspanning. De beslissing om uw bedrijf te verkopen is daarom een van de moeilijkste in uw leven. U verkoopt uw bedrijf tenslotte maar één keer. Natuurlijk wilt u het maximale uit uw onderneming halen zonder dat het voortbestaan van het bedrijf en de rechten van uw werknemers in gevaar komen.
Tijdens een oriëntatie worden uw plannen onder de loep genomen. Wat zijn uw doelstellingen en zijn ze haalbaar? Is gehele verkoop wel de beste oplossing? Is de timing juist of moeten er nog fiscale of juridische zaken geregeld worden? Is uw bedrijf verkooprijp, kan het wel zonder u? Molenkamp Bedrijfsadvies wordt dagelijks geconfronteerd met verkooptransacties en search naar kandidaten. Zij kennen alle ‘ins and outs’ met betrekking tot bedrijfsoverdracht of uitkoop. De begeleiding van het traject gebeurt professioneel en onafhankelijk. Er wordt inzicht gegeven in de marktwaarde van de onderneming en een reële verkoopprijs wordt met u vastgesteld. Op discrete wijze wordt actief naar passende kopers gezocht zonder dat uw bedrijf openbaar in de etalage staat. Desgewenst neemt Molenkamp Bedrijfsadvies u alles uit handen en werkt waar nodig, samen met uw eigen vertrouwde adviseurs. U kunt zich volledig op uw activiteiten blijven concentreren.

Financiële advisering

Molenkamp Bedrijfsadvies verricht onafhankelijke waardebepalingen voor derden, bijvoorbeeld in geval van uitkoop van aandeelhouders, bij boedelscheidingen of als second opinion. Er wordt oplossingsgericht geadviseerd in financieringsvraagstukken bij fusies, overnames en management ‘buy-ins’ of ‘buy-outs’. Er wordt bekeken of er vreemd vermogen aangetrokken kan worden. Bijvoorbeeld via het bankwezen, door verwerven van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen of door participaties in bijvoorbeeld snelgroeiende ondernemingen. Voor het aantrekken van risicodragend kapitaal wordt tevens gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van zowel participatiemaatschappijen als vermogende particulieren, waarmee goede contacten worden onderhouden.